icon login Inloggen

Diaconie

De diakenen hebben de taak de sociale hulp binnen de gemeente te waarborgen. Zo zien zij om naar gemeenteleden die met schulden kampen of moeilijk rond kunnen komen, maar ook verdelen zij geld onder verschillende goede doelen. Als er grote (humanitaire) rampen plaatsvinden zetten de diakenen zich in voor geldinzamelingen om zo ondersteuning te bieden aan mensen die in nood verkeren. Deze ondersteuning kan wereldwijd plaatsvinden.

De ouderlingen, diakenen en het college van kerktrentmeesters worden gekozen door de gemeenteleden. De predikant wordt door de kerkenraad beroepen. Dit wil zeggen dat wanneer de gemeente geen predikant heeft, de kerkenraad een beroep doet op een predikant in een andere plaats of een een kandidaat-predikant om in onze gemeente predikant te worden. De beroepen predikant of kandidaat-predikant kan dan besluiten dit beroep aan te nemen en zo de nieuwe gemeentepredikant te worden.

Het diaconaat is één van de wezenlijke functies van de kerk, een dienst van de barmhartigheid in opdracht van de Heere Jezus Christus. Diaconie is afgeleid van het Griekse woord “diakonia” wat dienst / dienen betekent.  Het is de Heere Jezus zelf geweest, die dit op de volmaaktste wijze in de praktijk heeft gebracht. Hij heeft gezegd dat Hij is gekomen om te dienen.

In navolging van Jezus Christus hebben de diakenen de zorg om te helpen daar waar geen helper is.

De diaconie ziet het als haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk, als wereldwijd. Hiervoor worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Hoewel de armoede, zoals die vroeger op grote schaal in ons land voorkwam, vanwege de sociale voorzieningen minder is geworden, en in Vinkeveen niet of nauwelijks wordt gevonden, zijn er niettemin veel stille noden. Dit kunnen financiële, geestelijke of lichamelijke noden zijn.

Om te kunnen helpen waar geen helper is, is het noodzakelijk om met elkaar ervoor te zorgen dat we weten waar hulp nodig is. We denken dan aan armoede, ziekte, ouderdom, eenzaamheid, verslaving, dak- en thuislozen, vluchtelingen, asielzoekers, gevangenen, jongeren, gehandicapten, etc.

Diaconaat is een opdracht van Christus en dankbaar werk, maar ook een voorzichtig werk. Het gaat om mensen die meestal in een kwetsbare situatie zitten en daar in eerste instantie niet van willen weten of over willen praten. Wij roepen iedereen op om naar elkaar om te zien en elkaar te helpen. Indien de diaconie ingeschakeld moet worden kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen.

IBAN
Bankrekening nummer NL58RBRB0695581236 t.n.v  Diaconie Hervormde Gemeente Vinkeveen

Diakenen                

 


 Dhr. Krijno Verbruggen      Tel. 0297 265746    Mobiel 06 26284832

                  Dhr. Jos Kroon                    Tel. 0297 262208    Mobiel 06 41875351

                  Dhr. Joop van Selm             Tel. 0297 778940    Mobiel 06 24660020

Contact
Diaconie Hervormde Gemeente Vinkeveen
Dhr. K.N. Verbruggen
Mail: diaconie@hervormdvinkeveen.nl