icon login Inloggen

Impreuna

In maart 2003 is het project Ímpreuná, na goedkeuring van de kerkenraad, tot stand gekomen in onze gemeente. Het Roemeense woord Ímpreuná betekent letterlijk: “samen”. Want immers “samen” als gemeente willen wij dit project steunen door giften en gebed. Bij de start van dit project ging het om (straat)kinderen in Boekarest (Roemenië) die werden opgevangen in een kindertehuis. De leeftijd van deze jongens varieerde van 5 tot 18 jaar. Het gaat om jongens uit probleemgezinnen of jongens die zelfs op straat zwerven. Door begeleiding vanuit een christelijk perspectief en onderdak kregen deze jongens een belangrijke basis en de kans op een betere toekomst. Dit project is destijds opgestart in de Hervormde gemeente van Bodegraven, maar omdat er financieel grote zorgen waren is onze gemeente ook gestart met het steunen van dit project.

Het project Ímpreuná wordt volledig gefinancierd door donateurs, Stichting Hulp Oost Europa (HOE) zorgt ervoor dat de opbrengst van de donateurs ook daadwerkelijk op de plek van bestemming komt en waarborgt dat dit geld niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. HOE heeft het CBF-keurmerk. De kracht van Ímpreuná is dat wij zo min mogelijk kosten proberen te maken. Het is heel goed om te zien dat in 2008 94% van de totale uitgaven direct naar het kindertehuis zijn gegaan! Inmiddels zijn er vanuit de gemeente zo`n 35 donateurs die Ímpreuná maandelijks financieel steunen. Nog steeds zijn er nieuwe donateurs nodig! Door de toegenomen kosten in het land Roemenië zelf (denk aan huur/levensmiddelen) blijven er helaas financieel grote zorgen bestaan. 

Jaarlijks zijn er een werkvakantie georganiseerd waarbij enthousiaste jongeren naar Boekarest gaan om een vakantie te creëren voor de Roemeense jongens in het tehuis.

Team Vinkeveen bestaat uit Leontine Simons-Stolk en Debora Verbruggen-Leeflang. Wij zijn verantwoordelijk om de gemeente te motiveren dit project te (blijven) steunen en de huidige donateurs via een jaarlijkse presentatieavond en een nieuwsbrief op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken rondom het project Ímpreuná. Daarnaast willen we door acties extra geld ophalen voor Ímpreuná (bijvoorbeeld: ontbijtservice of een spel). Voor alle vragen kunt u altijd bij ons terecht, waarbij Debora de eerste contactpersoon is (Tel. 0297 265746 of Mobiel 06 16286960). Voor verdere informatie kunt u ook kijken op de website http://www.asociatiabetania.ro/nl/projecten-betania/kamertraining-boekarest/

Actuele stand van zaken
De laatste jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen rondom het project. Met name het afgelopen jaar is er veel energie gestoken in een overgang van het project. Om twee belangrijke redenen is het project Ímpreuná sinds kort inhoudelijk ondergebracht bij de stichting Betania (kijk ook voor verdere informatie over Betania op hun website:www.asociatiabetania.ro/nl of www.stichtinghcr.org. Betania is een zeer professionele organisatie, welke op verschillende manieren hulp verleend aan mensen in Roemenië. De twee redenen waarom Ímpreuná bij stichting Betania is ondergebracht zijn:

  1. Er wordt steeds meer gevraagd van organisaties die hulp verlenen aan ontwikkelingslanden. Dat is positief, maar vergt ook andere vaardigheden dan 5 jaar geleden.
  2. Omdat de jongeren die de leeftijd hebben om het kindertehuis te verlaten moeilijk aansluiting kunnen vinden in de maatschappij, is de situatie in het kindertehuis veranderd en is het eigenlijk een opvang geworden voor jongeren.

Een van hun activiteiten is een “kamertraining project” voor jongeren. Dit project sluit precies aan bij de behoefte van de jongeren in ons tehuis. Na veel gesprekken is het project Ímpreuná per 1 december officieel overgegaan in een “kamertraining project”. Wij hopen hiermee bij te kunnen dragen aan de zorgbehoefte van onze jongeren

Wat houdt een kamertraining project in?
De begeleiding richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om de jongeren zelfstandig te laten wonen. Hierbij kunt u denken aan het halen van een opleiding, het zoeken naar werk, het omgaan met geld en alle andere vaardigheden die nodig zijn om zich staande te houden in de maatschappij.

Ook deze nieuwe opzet van het project Ímpreuná behoudt de kleinschaligheid en het Christelijk karakter!