icon login Inloggen

Jeugdraad

De jeugdraad is het overkoepelende orgaan binnen het jeugdwerk in onze gemeente. Het jeugdwerk bestaat verder uit de jeugdclubs (club1club2club3 en club4), de zondagsschoolVakantie Bijbel Werk, de catechisatie en de jeugdvereniging. De jeugdraad heeft als doel om het jeugdwerk in onze gemeente te coördineren en hier overzicht over te houden. Eenmaal per jaar is er een vergadering waarbij alle leidinggevenden van het jeugdwerk uitgenodigd worden.

Reden voor het bestaan van de jeugdraad is het feit dat er veel dingen voor de kinderen en jongeren georganiseerd worden; om elkaar als leidinggevenden van de verschillende clubs en groepen niet in het vaarwater te zitten maar juist aan te vullen, is overleg nodig. Tijdens het jaarlijkse overleg wordt bijvoorbeeld besproken waar de afzonderlijke teams zich mee bezighouden en worden mensen aangewezen die algemene taken gaan vervullen, bijvoorbeeld de coördinatie van een project of het organiseren van een jeugddienst.

De jeugdraad bestaat momenteel uit:
Rudy Oussoren (voorzitter, jeugdouderling)
Arthur Burggraaff (algemeen lid, namens de jeugdclubs)
Nico-Jan de Haan (algemeen lid, namens jeugdvereniging De Springplank)
Petra Boer (algemeen lid, namens Vakantie Bijbel Week)
Ria Smit (algemeen lid, namens zondagsschool Samuël)