icon login Inloggen

Bijbelkring

Als Bijbelkring komen we bij elkaar om met elkaar Gods Woord, de Bijbel, te onderzoeken. Per winterseizoen behandelen we een Bijbelboek, een bepaald Bijbelgedeelte, een Bijbels thema of volgen we een persoon uit de Bijbel. We komen meestal 10 keer per seizoen, op maandagavond, bij elkaar.

Rom 15:4 "Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden."

Dit seizoen denken we aan de hand van Bijbelstudies van ds. J.H. Lammers na over het leven van David. 

We zullen van hem leren wat geloven is. Ook zullen we horen waarin we hem niet moeten navolgen, als we de donkere bladzijden in zijn leven tegenkomen. Uiteindelijk gaat het bij het overdenken van Gods Woord om de Heere Jezus, de meerdere David.

We hopen dat velen met ons zich willen verdiepen in Gods Woord, Zijn Woorden bewaren, en naar Zijn belofte licht en inzicht ontvangen en door het Woord vertroost worden.

Gespreksleider van de Bijbelkring zijn Dhr. Frans Voskuil en Dhr. Antoon Smit.

We beginnen om 20.00 uur in gebouw Maranatha, we eindigen rond 22.00 uur.