icon login Inloggen

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur binnen onze kerkelijke gemeente en bestaat uit de predikant, de ouderlingen, de ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen.

De kerkenraad draagt zowel zorg voor de dagelijkse leiding als voor het algemene beleid.