icon login Inloggen

Kerkdienst

Kerkdienst

Bijna iedereen heeft in zijn leven wel eens een kerkdienst bezocht. Soms voor een huwelijk, in een ander geval voor een begrafenis of gewoon een zondagse dienst. Tijdens zo'n dienst ziet u er iets van hoe het er in een kerk aan toe gaat. Toch kan zo'n enkele ervaring met een kerkdienst best lastig zijn. De orde in de dienst zit soms wat ingewikkeld in elkaar, er worden woorden gebruikt die u lang niet overal hoort en de boodschap is niet altijd even relevant voor een bezoeker. Om u een mogelijkheid te bieden eens een kerkdienst te laten meemaken waarin duidelijke taal wordt gesproken, geen ingewikkelde orde van dienst is en de boodschap juist toepasbaar is voor iemand die niet regelmatig in een kerk komt organiseert de evangelisatiecommissie eenmaal per jaar een speciale kerkdienst op zaterdagavond.

In deze dienst komen de meeste elementen voor die ook in een gewone dienst zitten. Er wordt gebeden, een lied gezongen, een stukje voorgelezen uit de bijbel en er is een preek. Deze preek wordt gehouden door een predikant die gespecialiseerd is in dit soort naar buiten gerichte diensten. Duidelijke taal dus! Aan het eind van de dienst is er ruim gelegenheid, voor wie dat wil, om nog een kop koffie of thee te drinken en wat na te praten. Kortom, als u altijd nog eens een kerkdienst bij had willen wonen maar de stap nog niet durfde te zetten is dit uw kans!

Aanvangstijden voor de kerkdiensten:

Zondag: ochtenddienst 9.30 uur / avonddienst 18.30 uur
Oudjaar: avonddienst 19.00 uur
Goede vrijdag: avonddienst19.30 uur
Bid- en Dankdag: middagdienst 14.30 uur / avonddienst 19.30 uur

Adres van het kerkgebouw: Herenweg 201, 3645 DL Vinkeveen

Tijdens de morgendiensten op zondag, de morgendiensten met Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag en tijdens de middagdiensten op bid- en dankdag is er oppas voor de kleine kinderen in het naast de kerk gelegen verenigingsgebouw Maranatha. Vanaf 9:15 uur (tijdens de middagdiensten vanaf 14:15 uur) zijn er gemeenteleden aanwezig om op uw kleine kinderen (tot ongeveer 5 jaar) te passen. Dit zijn drie personen die ervoor zorgdragen dat de kinderen verzorgd en bezig gehouden worden tot het einde van de kerkdienst. 

Als u begeleid wilt worden tijdens de dienst willen wij dit graag voor u doen. Bij binnenkomst in de kerk wordt u welkom geheten door een van onze kosters, vraag gerust om assistentie. Ook voor vervoer naar de kerk kan gezorgd worden. Via het contactformulier op de website kunt u meer informatie opvragen.

Vanaf 1 november wordt, bij binnenkomst in de kerk, een ieder ook welkom geheten door een van onze gastvrouwen of gastheren.

Als gemeente willen we ons toeleggen op gastvrijheid. Een van de aspecten die daarbij hoort is het van harte welkom heten van gasten en gemeenteleden in de kerk. De gastvrouw of gastheer heeft een informatieboekje klaarliggen met daarin een toelichting op onze liturgie, gewoonten en gebruiken. Ook bevat dit boekje wat algemene informatie m.b.t. onze gemeente. Dit welkomstboekje kan door de gastvrouw of gastheer worden gegeven aan bezoekers die nieuw zijn in onze kerk.


Verloop van een kerkdienst
De kerkdiensten worden geleid door de predikant van de gemeente of een gastpredikant uit een andere plaats. Voor de dienst begint is er een inleidend orgelspel. Als het orgel stopt met spelen komen de predikant en de leden van de kerkenraad binnen waarna één van de ouderlingen de mededingen voorleest en een psalm of gezang opgeeft om te zingen. Hierna krijgt iedereen de gelegenheid kort in stilte te bidden. De predikant begint de dienst door het uitspreken van een "votum en groet", een Bijbeltekst waarmee de gemeenteleden en gasten welkom geheten worden. Daarna volgt het zingen van nog een psalm of gezang en worden de tien geboden of een (deel van) een belijdenis uitgesproken. Er wordt gebeden en een deel uit de Bijbel voorgelezen. Voor de preek begint wordt er een collecte gehouden voor de kerk of een goed doel. In de preek staat een gedeelte uit de Bijbel centraal wat uitgelegd wordt en toegepast op deze tijd. Na de preek wordt er nog meer gezongen en nogmaals gebeden. Aan het eind van de dienst spreekt de predikant een zegen uit over alle aanwezigen. Hierna begint het orgel weer met spelen en is de dienst afgelopen.


voor de aanvang van een dienst