icon login Inloggen

Gemeente

Onze gemeente is een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Wij zijn een geloofsgemeenschap die bestaat uit Christenen die geloven dat de woorden van Jezus Christus, het evangelie, ook nu nog de belangrijkste boodschap ter wereld is. Deze boodschap werd door Jezus Christus zelf als volgt uitgesproken:

Joh 3:16 "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Dit vers maakt duidelijk dat er, hoewel de mens verloren is door zonde, door de liefde van God toch eeuwig leven is voor iemand die in Jezus Christus gelooft. Dit wonder van genade bindt ons samen en maakt ons tot één gemeente. 

De apostel Paulus vergeleek de gemeente van Christus met het lichaam van een mens: De gemeenteleden zijn de lichaamsdelen en het hoofd is Christus. Zo zijn alle gemeenteleden op hun eigen unieke plaats gezet, verbonden met elkaar en met Christus.

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 226 doopleden (leden die wel gedoopt zijn, maar geen belijdenis hebben afgelegd) en 279 belijdende leden (april 2016).

Onze gemeente is hervormd, waarmee wij aangeven dat onze wortels in de reformatie liggen. Binnen de Protestante Kerk van Nederland weten wij ons verbonden met het belijden van de Gereformeerde Bond. U kunt meer over onze gemeente lezen bij het onderdeel beleid.