icon login Inloggen

Begraafplaats

De Hervormde begraafplaats valt onder het beheer van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van Vinkeveen. Het reglement van de Begraafplaats en het protocol van de rouwdienst staan onder aan deze pagina weergegeven.

Bij een sterfgeval neemt u contact op met de predikant, of met de uitvaartleider van de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ Dhr. S. van der Duin, Mobiel 06 51572442 of Tel. 0297 346487 of met uw wijkouderling. 

Bij vragen over de begraafplaats kunt u contact opnemen met Dhr. C. Mulckhuyse, tel. 06 22793544 contactpersoon namens de kerkrentmeesters van Ned. Hervormde Gemeente van Vinkeveen.

De Hervormde gemeente van Vinkeveen werkt in geval van overlijden bij voorkeur samen met begrafenisvereniging “De Laatste Eer” 

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”
In het verleden was het de plicht van je naaste buren om de begrafenis te verzorgen, mede door de vele veranderingen en de complexiteit is dit geleidelijk aan verdwenen en is professionele hulp noodzakelijk geworden. De vereniging heeft als doel het verzorgen van begrafenissen ten behoeve van haar leden in Vinkeveen en Waverveen en omgeving, dit tegen zo laag mogelijke kosten. Zij verleent geen diensten bij crematies.
Om in overeenstemming met de christelijke levensovertuiging de laatste eer aan de overledenen te kunnen bewijzen, zoekt de vereniging haar leden onder de protestantse inwoners van Vinkeveen en Waverveen.
Doordat de leden contributie betalen, evenals een vrijwilligers vergoeding voor de verleende diensten, kan de vereniging haar werk op gepaste wijze en tegen een zo laag mogelijke tarief uitvoeren. Met uw jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte ieder jaar in een bestuursvergadering wordt vastgesteld, bekostigt en onderhoudt de vereniging de middelen, onder andere een graflift en gepaste kleding voor de dragers, die nodig zijn om een begrafenis op gepaste wijze te kunnen verzorgen.
Een uitvaart wordt door de vereniging volledig verzorgd. Zij bedient zich daarbij van een professionele uitvaartleider, evenals van een team vrijwilligers.
De vraag rijst of het lidmaatschap van onze vereniging nog wel noodzakelijk is, indien men al een begrafenisverzekering bij een maatschappij heeft afgesloten. Het antwoord laat zich eenvoudig raden, daar de meeste verzekeringsmaatschappijen alleen maar een geldbedrag uitkeren, waarbij voor de verzorging van de begrafenis de hulp van de vereniging voor de uitvaartverzorging noodzakelijk blijft.
Doordat onze vereniging alleen met een professionele uitvaartleider en met vrijwilligers werkt, blijven de kosten beperkt, zodat in het algemeen de uitkering van een eventuele verzekering de uitvaartkosten ruimschoots dekt. Na een sterfgeval dient contact te worden opgenomen met de uitvaartleider de heer S.D. van der Duin, Mobiel 06 51572442, bij geen gehoor Tel. 0297 346487; hij zal de volgende regelingen treffen:

• Eventueel afleggen en opbaren van de overledene.
• Hulp bij het opstellen van de rouwcirculaire.
• Het verzorgen van het drukwerk van de rouwcirculaires.
• Eventuele hulp bij het opstellen van een rouwadvertentie.
• Aangifte bij het gemeentehuis van het overlijden.
• Verzorging van de begrafenis, met alle bijkomende werkzaamheden.

Hebt u na het lezen van deze informatie belangstelling voor onze vereniging en wilt u lid worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Dhr. J .van der Velde, voorzitter
Dhr. C.J. van Vliet secretaris, Tel. 0297 264943
Dhr. N. Oudshoorn penningmeester, Tel. 0297 212112

Protocol rouwdienst 
Klik hier om het protocol te bekijken