icon login Inloggen

Club 2

In onze gemeente is er oog voor de kinderen en de jeugd. Eén van de manieren waarop we met hen bezig zijn is de jeugdclub. Deze is onderverdeeld in vier groepen en komt bij elkaar op vrijdagavond. Op de jeugdclub willlen we met de kinderen bezig zijn met de Bijbel, maar ook ontspanning door het maken van een knutselwerkje (voor de jongere kinderen),  het doen van een leuk spel of een uitje krijgt een plaats.    

Club 2 is bedoeld voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Met uitzondering van de schoolvakanties komen we elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur bij elkaar. Het seizoen loopt van eind september tot Goede Vrijdag.

De avonden beginnen we met zingen en een gebed, daarna denken we met elkaar na over een gedeelte uit de Bijbel. We doen dit aan de hand van de werkmap 'Kinderwerk' van de HGJB, met het bijbehorende werkboekje 'Click'. Soms gaan we in groepjes uit elkaar, om met elkaar  over het Bijbelgedeelte na te denken. We zetten ons in om de kinderen meer over de Heere Jezus te leren. Het tweede half uur doen we vaak een spel of een quiz maar ook knutselen we af en toe iets. Ieder seizoen organiseren we een uitje zoals bowlen, zwemmen of een sport- en spelavond in een sporthal. 

De contributie bedraagt € 15,00 voor het hele seizoen.

De leiding van club 2 bestaat uit: 

Simon Smit, Kyra Smit, Berry van Sligtenhorst en Rosalie van Sligtenhorst