icon login Inloggen

Catechisatie

De catechisatie is het vervolg op de zondagsschool. Zoals jongeren op school alles leren over wiskunde, aardrijkskunde en economie, zo is de catechisatie bedoeld voor het onderwijzen van jongeren in het christelijk geloof. Verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën komen de jongeren één avond per week bij elkaar om onder leiding van de predikant, en bij de jongere groepen mede o.l.v. mentoren, na te denken over het geloof. Verschillende thema's zoals "de Bijbel" en "de kerk", maar ook "seksualiteit" en "omgaan met vrienden die niet geloven" komen aan bod.

Zodra jongeren overtuigd zijn van hun geloof in Christus hebben zij de mogelijkheid om de belijdenis catechisatie te volgen. Naast jongeren die van de reguliere catechisatie komen, kunnen ook oudere gemeenteleden de belijdenis catechisatie volgen. Belijdenis catechisatie is een stuk intensiever dan de reguliere catechisatie. Gezamenlijk gaat de hele groep in één jaar nog eens door de basis van het christelijk geloof om uiteindelijk "openbare geloofsbelijdenis" af te leggen. Dit betekent dat de belijdenis-catechisanten op Palmzondag in de morgendienst voor de hele gemeente hun geloof belijden (uitspreken). Hierna worden zij "belijdende leden" genoemd en ontvangen ze hun stemrecht en de toegang tot de viering van het Heilig Avondmaal.