icon login Inloggen

Preekbespreking

In de christelijke traditie en in het bijzonder in de protestantse traditie is de preek altijd een belangrijk onderdeel geweest. De preek is het gedeelte van de kerkdiensten waarin de predikant een gedeelte uit de Bijbel uitlegt en toepast.

Verdeelt over het jaar zijn er drie preekbesprekingen:

  •                 September            Opening winterwerk (na de morgendienst)
  •                 Februari                Preekbespreking met IZB predikant
  •                 Mei                        Preekbespreking (evt. thema)

Alle preekbesprekingen zijn voor alle leeftijden.

De coördinatie/planning van de preekbesprekingen ligt bij de ouderling die het preekrooster verzorgt. De preekbesprekingen vinden plaats in het gebouw Maranatha.

In de agenda kunt u de data voor de preekbesprekingen vinden.