icon login Inloggen

Gebedskring

De Gebedskring is een kring die helemaal in het teken staat van het gebed. Hoe goed het ook is om persoonlijk te bidden of met iemand die voorbede doet (iemand die het gebed uitspreekt namens alle aanwezigen), het is toch een heel bijzondere ervaring om als groep te bidden.

De gebedskring komt in principe iedere tweede zondag van de maand, na de avonddienst, bij elkaar in het gebouw Maranatha. We beginnen de avond met een kopje koffie of thee en door een stukje uit de Bijbel te lezen. Daarna is er, zo'n zes keer per jaar, gelegenheid een kaartje te schrijven aan christenen die vervolgd worden. Dit in samenwerking met de stichting Open Doors. Hierna wordt er gevraagd of er nog gebedspunten zijn waar misschien niet iedereen van weet. Bijvoorbeeld als iemand graag wil bidden voor iemand die ziek is, waarvan het niet algemeen bekend is dat deze persoon ziek is. Hierna is er voor iedereen gelegenheid een gebed uit te spreken. We doen dit op volgorde van de kring, met de klok mee. Wie liever niet hardop bidt zegt alleen maar "amen". Soms zingen we ter afsluiting nog iets met elkaar en meestal zijn we rond 21.00 klaar.

De gebedspunten zijn zeer divers. We bidden op de gebedskring voor onze gemeente, de predikant, de kerkenraad, de kringleiders, de gemeenteleden, voor de scholen, de burgerlijke gemeente, de overheid, voor Israël, voor de Palestijnen, voor vervolgde christenen, voor zieken, voor jubilerenden... Eigenlijk voor iedereen die het nodig heeft dus. Als u ook langs komt kunt samen met ons al u verlangens en dankzeggingen bij God bekend maken. U bent van harte welkom! Hij zal verhoren!

In de agenda kunt u alle data voor de gebedskring vinden!