icon login Inloggen

Club 3

In onze gemeente is er oog voor de kinderen en de jeugd. Eén van de manieren waarop we met hen bezig zijn is de jeugdclub. Deze is onderverdeeld in vier groepen en komt bij elkaar op vrijdagavond. Op de jeugdclub willlen we met de kinderen bezig zijn met de Bijbel, maar ook ontspanning door het maken van een knutselwerkje (voor de jongere kinderen),  het doen van een leuk spel of een uitje krijgt een plaats.  

Club 3 is voor tieners die in de eerste en de tweede klas van het voortgezet onderwijs zitten. Iedere vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur komen we bij elkaar, uitgezonderd de vrijdagavonden die in de vakantie vallen. We beginnen de avond met zingen en daarna gebed. We behandelen actuele thema’s die de tieners zelf aandragen. We gebruiken hiervoor materiaal van de HGJB. Deze thema’s worden op verschillende manieren behandeld, soms door een quiz of een puzzel, soms in een spel. Altijd gaat de Bijbel open om te leren wat God's Woord zegt over de thema’s. Vanaf 19.45 uur is er tijd voor een spel, dit wordt door de tieners zelf verzorgd. Ook gaan we een paar keer per jaar een avond met elkaar weg. We doen een bosspel, een BBQ met zwemmen en varen over de plas of iets anders. Aan het eind van het seizoen gaan we naar de TOV-avond van de HGJB. Op deze avond wordt een leuk en interessant thema voor de tieners behandeld. Onze missie als leiding is de tieners enthousiast te maken en te houden voor de liefde van Jezus en dat ze het leuk en gezellig met elkaar hebben!

De contributie bedraagt € 15,- voor het hele seizoen.

Als club 3 onderhouden we de contacten met een adoptiekind; Sylvie, ze is 13 jaar en leeft in Burkina Faso.

De leiding van club 3 bestaat uit: Wim Mur, Judith Kroese, Nadine Brockhoff, Johan Kroese, Dirk Mulckhuyse en Rianne Mulckhuyse