icon login Inloggen

Vrouwenvereniging Wees een Zegen

Binnen onze gemeente is er een vrouwenvereniging met de naam "Wees een Zegen". Deze  vereniging is opgericht om samen onderzoek te doen naar het Woord van God, de Bijbel. We baseren onze vereniging dan ook op de inhoud van de Bijbel en de belijdenissen van de kerk, (de zogenaamde "drie formulieren van enigheid"). Ook willen we op een praktische wijze werkzaam zijn in de kerkelijke gemeente.

We komen 12 keer per jaar bijeen op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in gebouw Maranatha. De exacte data kunt u vinden in de agenda. We beginnen de avond met zingen, gebed en Bijbellezing, waarna  we de Bijbelstudie bespreken. Na de pauze worden de vragen nog plenair besproken. Als er tijd over is zingen we nog wat liederen of psalmen. De Bijbelstudie staat in het magazine "Vrouw tot Vrouw". Dit is een uitgave van de landelijke vrouwenbond. Als lid van onze verenging ontvangt u dit magazine. Lidmaatschap van onze vereniging kost € 20,00.

Onze vereniging heeft op dit moment 37 leden. De avonden worden door ongeveer 20 leden bezocht.

Als vereniging werken we mee aan het 2-jaarlijks project van de HGJB. Eenmaal per jaar houden we een gezamenlijke maaltijd die door de leden verzorgd wordt. De opbrengst hiervan is voor door de leden bepaalde instantie. In Februari houden we onze jaarvergadering.

Vanuit de landelijke vrouwenbond worden er ontmoetings- en besturendagen  georganiseerd die door de leden bezocht kunnen worden. In september is er de landelijke Bondsdag. Ook in de regio's worden er avonden georganiseerd. 

Bent u geinteresseerd in onze vereniging, dan bent u van harte welkom om vrijblijvend een avond bij ons te zijn.

Het bestuur van deze vereniging betaat uit de volgende leden:
Mevr. G. Schreurs-Vossestein (voorzitter)
Mevr. C. van Sligtenhorst-Vos (2e voorzitter)
Mevr. M. van der Vliet-Smit (secretaresse)
Mevr. G. Kroese- de Vries (penningmeesteres)
Mevr. W. van Selm-de Haan  (alg.adjunct)

Contact via de e-mail: weeseenzegen@hervormdvinkeveen.nl

Contactadres:
Mevr. M. van der Vliet-Smit
Loopveltweg 22
3645 WK Vinkeveen
Tel. 0297 262797