icon login Inloggen

Voorbereidingskring

De voorbereidingskring is een kring die georganiseerd wordt in de week voordat het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Tijdens het Heilig Avondmaal denken christenen terug aan het sterven van Jezus. De avond voordat Hij stierf vertelde Jezus tijdens de maaltijd dat Zijn volgelingen, ook nadat Hij niet meer op aarde zou zijn, samen moesten komen om tijdens het eten van brood en het drinken van wijn terug te enken aan het offer wat Hij zou brengen.

Om dit te doen eten de gemeenteleden op de Heilig Avondmaalszondag een stukje brood en drinken een slokje wijn. Dit brood herinnert hen aan het lichaam van Christus wat voor hen verbroken is, terwijl de wijn naar het vergoten bloed van Christus verwijst.

Jezus vertelde tijdens het laatste avondmaal aan zijn volgelingen dat Hij met verlangen had uitgezien dat avondmaal met hen te vieren. Zo zien ook gelovigen er vaak naar uit om het Heilige Avondmaal te mogen vieren. Daarom komen zij samen in de week voordat het Heilig Avondmaal gevierd wordt om elkaar te bemoedigen, te inspireren en samen na te denken over de waarde van het vieren van het Heilig Avondmaal.

Het Heilig Avondmaal vieren wij vier maal per jaar en zo vaak wordt dus ook de voorbereidingskring georganiseerd. De voorbereidingskring wordt geleid door de predikant of consulent en vind plaats in het gebouw Maranatha.

De data voor de voorbereidingskring kunt u vinden in de agenda.