icon login Inloggen

Bijbelkring

Als Bijbelkring komen we bij elkaar om met elkaar Gods Woord, de Bijbel, te onderzoeken. Per winterseizoen behandelen we een Bijbelboek, een bepaald Bijbelgedeelte, een Bijbels thema of volgen we een persoon uit de Bijbel. We komen meestal 10 keer per seizoen, op maandagavond, bij elkaar.

Dit seizoen hopen we met elkaar één van de bekendste profeten uit het Oude Testament te bestuderen, de profeet Jesaja. Het boek Jesaja valt uiteen in twee delen: hoofdstuk 1-39 en hoofdstuk 40-66. We richten ons dit Bijbelkringseizoen alleen op het eerste deel, de eerste 39 hoofdstukken. We doen dit aan de hand van Bijbelstudies van Ds. A.J. van den Herik.  

We hopen dat velen met ons zich willen verdiepen in Gods Woord, om van Hem wijsheid te ontvangen. Om door middel van de Bijbelstudie Hem te ontmoeten, op Wie de Geest van de HEERE rust, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN (Jes. 11). Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt! (Jes. 1).                


Gespreksleider van de Bijbelkring zijn Dhr. Frans Voskuil en Dhr. Antoon Smit.

We beginnen om 20.00 uur in gebouw Maranatha, we eindigen rond 22.00 uur.