icon login Inloggen

Bijbelkring

Als Bijbelkring komen we bij elkaar om met elkaar Gods Woord, de Bijbel, te onderzoeken. Per winterseizoen behandelen we een Bijbelboek, een bepaald Bijbelgedeelte, een Bijbels thema of volgen we een persoon uit de Bijbel. We komen meestal 10 keer per seizoen, op maandagavond, bij elkaar.

Rom 15:4 "Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden."

Dit seizoen gaat de Bijbelstudie over de Romeinenbrief. Deze brief heeft in het verleden vaak in de belangstelling gestaan en was van grote betekenis voor mannen zoals Augustinus, Luther en Barth. Deze brief staat ook vandaag de dag in het middelpunt van de belangstelling. Paulus en zijn Romeinenbrief krijgen veel aandacht als met name het woord “gerechtigheid” behandeld wordt. Er is zelfs een nieuw perspectief op Paulus gekomen. In de uitleg van de Romeinenbrief houden we ons aan de traditionele manier van spreken. Wel zullen we bij de behandeling van het begrip “rechtvaardiging” nieuwe inzichten noemen (Ds. C.H. Bijl)

We hopen dat velen met ons zich willen verdiepen in Gods Woord, Zijn Woorden bewaren, en naar Zijn belofte licht en inzicht ontvangen en door het Woord vertroost worden.

Gespreksleider van de Bijbelkring zijn Dhr. Frans Voskuil en Dhr. Antoon Smit.

We beginnen om 20.00 uur in gebouw Maranatha, we eindigen rond 22.00 uur.