icon login Inloggen

Bijbelkring

Als Bijbelkring komen we bij elkaar om met elkaar Gods Woord, de Bijbel, te onderzoeken. Per winterseizoen behandelen we een Bijbelboek, een bepaald Bijbelgedeelte, een Bijbels thema of volgen we een persoon uit de Bijbel. We komen meestal 10 keer per seizoen, op maandagavond, bij elkaar.

 

In Nehemia 8 lezen we de volgende woorden, ons gebed is dat wij, samen met u, hetzelfde morgen ervaren:

Neh. 8:4 De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek.

Neh. 8:9 Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep.

Neh. 8:13 Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt

 

Dit seizoen hopen we aan de hand van Bijbelstudies van Ds. M. van Campen het Bijbelboek Nehemia behandelen. In Nehemia lezen we van de goedertieren leiding van de HEERE, hoe de HEERE mensen bekwaam maakt en gebruikt in Zijn Koninkrijk. Nehemia (een mens van gelijke bewegingen als wij) is ons tot voorbeeld in vertrouwen en ootmoed, in gebed en daadkracht. Door genade mocht hij bidden en werkend voor grote betekenis zijn voor de letterlijke en geestelijke opbouw van Jeruzalem.

We hopen dat velen met ons zich willen verdiepen in Gods Woord, Zijn Woorden bewaren, en naar Zijn belofte licht en inzicht ontvangen en door het Woord vertroost worden.

Gespreksleider van de Bijbelkring zijn Dhr. Frans Voskuil en Dhr. Antoon Smit.

We beginnen om 20.00 uur in gebouw Maranatha, we eindigen rond 22.00 uur.