icon login Inloggen

Bijbelkring

Als Bijbelkring komen we bij elkaar om met elkaar Gods Woord, de Bijbel, te onderzoeken. Per winterseizoen behandelen we een Bijbelboek, een bepaald Bijbelgedeelte, een Bijbels thema of volgen we een persoon uit de Bijbel. We komen meestal 10 keer per seizoen, op maandagavond, bij elkaar.

Dit seizoen hopen we met elkaar het evangelie naar de beschrijving van Johannes te behandelen. We willen dit  doen aan de hand van Bijbelstudies van ds. J. van Dijk.

We hopen dat veel gemeenteleden zich, samen met ons, willen verdiepen in Gods Woord, om door Hem onderwezen te worden.wijsheid te ontvangen. Om door middel van het Bijbelgedeelte, de Bijbelstudie en de gesprekken, Hem te ontmoeten. Het evangelie is door Johannes geschreven met een doel: opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. (Johannes 20:31). 


Gespreksleider van de Bijbelkring zijn dhr. Frans Voskuil en dhr. Antoon Smit.

We beginnen om 20.00 uur in gebouw Maranatha, we eindigen rond 22.00 uur.