icon login Inloggen

Club 1

In onze gemeente is er oog voor de kinderen en de jeugd. Eén van de manieren waarop we met hen bezig zijn is de jeugdclub. Deze is onderverdeeld in vier groepen en komt bij elkaar op vrijdagavond. Op de jeugdclub willen we met de kinderen bezig zijn met de Bijbel, maar ook ontspanning door het maken van een knutselwerkje (voor de jongere kinderen),  het doen van een leuk spel of een uitje krijgen een plaats. 

Club 1 is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs. Wij komen elke vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur bij elkaar, met uitzondering van de vrijdagen die in de schoolvakanties vallen. De eerste helft van de avond staat in het teken van een Bijbelverhaal, gebed en met elkaar zingen. Hierbij gebruiken we de kinderwerkprogramma's van de HGJB, welke dienen als  hulpmiddel om de Bijbel dichtbij de kinderen te brengen. Het tweede deel van de avond doen we een spel of gaan we knutselen.  

De contributie bedraagt € 12,50 voor het hele seizoen (eind september tot april).

De leiding van club 1 bestaat uit:
Mariska Boellaard
Nellie Oussoren
Wilma van der Ster
Elianne van Bruchem