icon login Inloggen

Evangelisatie

Onze gemeente heeft niet alleen een boodschap voor onze eigen leden, maar voor de hele wereld. Daarom willen wij als gemeente er graag voor staan dat al onze leden iets over hun geloof kunnen delen met hun vrienden, familie en andere relaties. De evangelisatiecommissie is een commissie die als doelstelling heeft de leden van onze gemeente hierin toe te rusten en mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof te onderwijzen en begeleiden. Daarnaast adviseert de evangelisatiecommissie de kerkenraad in het voeren van een missionair beleid.

Toerusting van gemeenteleden gebeurt onder andere door het organiseren van toerustingsavonden, het verstrekken van evangelisatiemateriaal en het publiceren van folders en artikelen in het kerkblad en de Leidraad.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof en hier meer over willen weten organiseert de evangelisatiecommissie een Alphacursus. Daarnaast organiseert de evangelisatiecommissie één maal per jaar een speciale kerkdienst die gericht is op mensen die zelden of nooit een kerk bezoeken. 

Om de kerkenraad bij te staan in het vormen van een missionair gemeentebeleid brengt de evangelisatiecommissie met regelmaat adviesrapporten en verbetervoorstellen uit. Basis voor de adviezen vormt het beleidsplan evangelisatie wat door de evangelisatiecommissie is geschreven en door de kerkenraad is goedgekeurd.

De evangelisatiecommissie wordt ondersteund in haar activiteiten door de landelijke evangelisatiebond IZB.

Contactpersoon vanuit de kerkenraad is ds. Barth.

Verder bestaat de commissie uit Berry en Rosalie van Sligtenhorst, David Leeflang en William Leeflang (0627494133).
Voor vragen kunt u bovenstaand nummer bellen of mailen naar evangelisatie@hervormdvinkeveen.nl