icon login Inloggen

Vertrouwenspersoon

In het kader van veilige kerk zijn vertrouwenspersonen aangesteld. 

In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtsituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken!

In de classis Utrecht zijn Ploni Robbers, Elzeline Strijker, Arnoud Looijen en ds. Kees Visser bereid gevonden als vertrouwenspersoon voor de classis op te treden. Zie hieronder hun e-mailadressen.

ploni.robbers@classisutrecht.nl
arnoud.looijen@classisutrecht.nl
elzeline.strijker@classisutrecht.nl
kees.visser@classisutrecht.nl

Zie ook de website van de classis Utrecht https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/