icon login Inloggen

Ouderlingen

De ouderlingen of oudsten staan de predikant bij in zijn pastorale taak. Samen met de zogenaamde bezoekbroeders zoeken zij de gemeenteleden thuis op om met hen te spreken over hun geestelijk leven en hun plaats binnen de kerk. Daarnaast zijn verschillende ouderlingen voor een bepaalde taak verantwoordelijk. Bijvoorbeeld de leiding over het jeugdwerk, ondersteuning van een bepaalde commissie of het kerkrentmeesterschap. Deze laatste vormen samen met een kerkrentmeester-gemeentelid het college van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zorgen naast de geestelijke belangen, ook voor de stoffelijke goederen van de kerkelijke gemeenschap. Zij zijn dan ook zowel financieel als materieel verantwoordelijk aangaande gebouwen, salarissen en alle bijkomende zaken die nodig zijn voor het in standhouden van de kerkelijke gemeente. 

Ouderlingen

   
Dhr. R. Oussoren
Dhr. M.J. Rijneveld
Dhr. J. van der Velde
 

 

 

Dhr. J. van Selm

 

 

Dhr. D. van der Vliet

 

Dhr. J.A. de Haan

   
Ouderling-kerkrentmeesters
Dhr. D. Kroese
voorzitter
Dhr. A. Kraaij
penningmeester
Dhr. F. Voskuil
secretaris


 

      
 
                 

 

                 

                 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 
 

                 

 

 

 

 

 

wijkindeling wijkouderlingen:

wijk 1: ouderling: Dhr. J.A. de Haan bezoekbroeder:
Demmerik, Spoorlaan, Wilgenlaan, Arkenpark Mur, Donkereind,
Uitweg, Demmeriksekade

wijk 2: ouderling: Dhr. M.J. Rijneveld, bezoekbroeders: Dhr. W. Mur, Dhr. W. Leeflang
Bernhardlaan, Julianalaan, Kerklaan, Heulweg, Kerkelanden, Bloemhaven,
Mijdrecht, Wilnis, Ter Aar, Waverveen.

wijk 3: ouderling: Dhr. J. van Selm, bezoekbroeder Dhr. P. Kroese
Herenweg, Kloosterplein, de Helling, Achterbos, Baambrugse Zuwe,
Vinkenkade, Groenlandse Kade

wijk 4: ouderling:Dhr. J. van der Velde, bezoekbroeder: Dhr. N.J. de Haan
Zuiderwaard

wijk 5: ouderling: Dhr. D. van der Vliet, bezoekbroeder A. Kraaij
Westerheul, Vinkeveld, Weesp, Abcoude, Loenen a/d Vecht, Nieuwer ter Aa

Contact
Kerkenraad Hervormde gemeente Vinkeveen (scriba J. van der Velde)
Donkereind 20
3645 TD Vinkeveen
Tel. 0297-569769