icon login Inloggen

Predikant

De predikant is verantwoordelijk voor het leiden van de kerkdiensten en diverse kringen. Daarnaast heeft hij een belangrijke pastorale taak in de gemeente. Gemeenteleden kunnen bij hem te raden gaan voor geestelijk advies en bijstand. In veel facetten vormt de predikant het gezicht van de gemeente.


ds. J.T. Maas   

Sinds 28 juni 2015 mag ik als predikant aan de Hervormde gemeente Vinkeveen verbonden zijn. We zijn gekomen vanuit onze eerste gemeente, die we bijna zeven jaar met vreugde dienen mochten. Sinds 2001 ben ik getrouwd met Deborah, samen ontvingen we vier kinderen uit Gods hand: Thijs, Sifra, David en Joost.

De Heere dienen is een voorrecht en opgave, zo heb ik de achterliggende jaren mogen ervaren. Na de HBO-studie theologie, die ik voltijds aan de Christelijke Hogeschool Ede gevolgd heb, ben ik gaan werken als kerkelijk werker in de Hervormde gemeenten Papendrecht en Zwijndrecht. In deeltijd studeerde ik vervolgens aan de Universiteit Utrecht en aansluitend de PThU. Na afronding van de studie voelde ik me gedrongen me beroepbaar te stellen. De roep uit de gemeente volgde, die naar Hervormd Polsbroek & Vlist was het sterkst. Mijn vrouw en ik hebben het verlangen dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk, concreet krijgt dat nu vorm in Vinkeveen. De oproep die in Gods Woord klinkt en die de Heere Jezus ons leert als samenvatting van de wet is een blijvend richtsnoer voor ons persoonlijk en voor de gemeente van vandaag: ‘Heb God lief boven alles, en de naaste als jezelf’. Een hoge opdracht, waar we de hulp van Gods Heilige Geest steeds bij nodig hebben. Wat de verkondiging betreft is er steeds de noodzaak en het verlangen te wijzen op Christus, met de woorden van Johannes ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’                           

Contact 
ds. J.T. Maas
Herenweg 203
3645 DL Vinkeveen
Tel. 0297-261435