icon login Inloggen

Zending

Zending hoort bij gemeente zijn. 

Mat 28:19-20 "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen."

Niet iedereen hoeft naar Afrika, en zijn of haar luxe leventje in te leveren. Al is het wel goed hier eens over na te denken. Om zending handen en voeten te geven in onze gemeente is in eerste instantie geld nodig. Hiervoor hangen er zendingsbusjes achter in de kerk. Daarnaast worden er ook collectes gehouden (de najaars- en de voorjaarscollecte met de envelopjes). Ook worden er wel eens speciale activiteiten gehouden om geld te verzamelen en worden elk jaar de dagboekjes "Een handvol koren" verkocht. Bijna al het geld dat wij verzamelen gaat naar de GZB (Gereformeerde ZendingsBond). Geld is belangrijk voor de zending maar zeker niet het belangrijkste. Het belangrijkste is er bewust van zijn dat zending nodig is en het gebed voor de zending. De GZB is een prachtige organisatie, die mensen uitzendt naar gebieden over heel de wereld. Bezoek hun website eens of wordt donateur en ontvang het mooie blad: "Alle volken". 

Het beheren van al het gegeven geld, het organiseren van activiteiten, en de gemeente bewust maken van zending vormen het takenpakket van de zendingscommissie. Deze bestaat uit de volgende personen:

Dirk van der Vliet  (voorzitter)

Ingrid Kroese / (secretariaat) mail : zending@hervormdvinkeveen.nl

Jos Kroon (penningmeester) / tevens afgevaardigde namens de kerkenraad

Sandra Koolmoes

Silvia Ousoren

Daan Kroese                                                                                                                                                                                         


 

Na het vertrek van de familie Kleinbloesem uit Peru zijn we als zendingscommissie in gebed en in overleg met de GZB op zoek gegaan naar een nieuw zendingsechtpaar dat we als gemeente via het deelgenotenproject vd GZB ondersteunen. We zijn daarbij uitgekomen bij Johan en Astrid Klaasse die begin 2019, samen met hun kinderen, mochten vertrekken naar Medellin in Colombia. Daar zullen zij, samen met de lokale kerk, gaan werken aan gemeenteopbouw in juist een welvarender gedeelte vd stad. Wij wensen hun Gods zegen toe bij dit werk wat zij in Zijn naam en kracht daar mogen doen.

Klik op de link hieronder voor hun nieuwsbrieven.

Weblog en nieuwsbrieven Johan en Astrid

Zie hieronder Johan, Astrid en hun kinderen.