icon login Inloggen

Ouderlingen

De kerkenraad vormt het bestuur binnen onze kerkelijke gemeente en bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de diakenen.
De kerkenraad draagt zowel zorg voor de dagelijkse leiding als voor het algemeen beleid.

De ouderlingen of oudsten staan de predikant bij in zijn pastorale taak. Samen met de zogenaamde bezoekbroeders zoeken zij de gemeenteleden thuis op om met hen te spreken over hun geestelijk leven en hun plaats binnen de kerk. Daarnaast zijn verschillende ouderlingen voor een bepaalde taak verantwoordelijk. Bijvoorbeeld de leiding over het jeugdwerk, ondersteuning van een bepaalde commissie of het kerkrentmeesterschap. Deze laatste vormen samen met een kerkrentmeester-gemeentelid het college van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zorgen naast de geestelijke belangen, ook voor de stoffelijke goederen van de kerkelijke gemeenschap. Zij zijn dan ook zowel financieel als materieel verantwoordelijk aangaande gebouwen, salarissen en alle bijkomende zaken die nodig zijn voor het in standhouden van de kerkelijke gemeente. 

De ouderlingen, diakenen en het college van kerktrentmeesters worden gekozen door de gemeenteleden. De predikant wordt door de kerkenraad beroepen. Dit wil zeggen dat wanneer de gemeente geen predikant heeft, de kerkenraad een beroep doet op een predikant in een andere plaats of een een kandidaat-predikant om in onze gemeente predikant te worden. De beroepen predikant of kandidaat-predikant kan dan besluiten dit beroep aan te nemen en zo de nieuwe gemeentepredikant te worden.

Ouderlingen
 Dhr. S. van Kreuningen

 Dhr. H. van der Vliet     
 
 Dhr. J. Stolk (scriba)                

 Dhr. J. van der Velde (jeugdouderling)

                  Dhr. M.J. Rijneveld

                  Dhr. C. van Sligtenhorst


Ouderling-kerkrentmeesters
 Dhr. J.W. van Bruchem   

 Dhr.C. Mulckhuyse

  Dhr. A. Kraaij                

wijkindeling wijkouderlingen:

wijk 1: ouderling: Dhr. J. Stolk, bezoekbroeder: Dhr. A. Kraaij
Demmerik, Spoorlaan, Wilgenlaan, Arkenpark Mur, Donkereind,
Uitweg, Demmeriksekade

wijk 2: ouderling: Dhr. M.J. Rijneveld, bezoekbroeders: Dhr. W. Mur, Dhr. W. Leeflang
Bernhardlaan, Julianalaan, Kerklaan, Heulweg, Kerkelanden, Bloemhaven,
Mijdrecht, Wilnis, Ter Aar, Waverveen.

wijk 3: ouderling: Dhr. S.D.G.A. van Kreuningen, bezoekbroeder: Dhr. A. Kraaij
Herenweg, Kloosterplein, de Helling, Achterbos, Baambrugse Zuwe,
Vinkenkade, Groenlandse Kade

wijk 4: ouderling:Dhr. C. van sligtenhorst, bezoekbroeder: Dhr. N.J. de Haan
Zuiderwaard

wijk 5: ouderling: Dhr. J. van der Vliet, bezoekbroeder: Dhr. F. Voskuil
Westerheul, Vinkeveld, Weesp, Abcoude, Loenen a/d Vecht, Nieuwer ter Aa

Contact
Kerkenraad Hervormde gemeente Vinkeveen (scriba Dhr. J. Stolk)
Dodaarslaan 37
3645 JA Vinkeveen
Tel. 0297-262300