icon login Inloggen

08-10-2020

Aantal bezoekers (ere)diensten

Geliefde gemeenteleden,

Gedwongen door de omstandigheden rondom het coronavirus en het zeer dringend advies van de overheid,  kunnen er vanaf aanstaande zondag (11 oktober), tijdelijk, maar 30 gemeenteleden bij de (ere)diensten aanwezig zijn. 
Hoewel dankbaar voor de middelen waarmee we thuis met de kerk verbonden zijn, een zeer betreurenswaardige situatie. Het als gemeente samenkomen onder het Woord, is niet te vervangen door thuis meeluisteren/meekijken. Opnieuw is ons gebed, dat deze maatregelen snel weer opgeheven kunnen worden.
 
Het opgeven voor de kerkdiensten komt tijdens deze periode te vervallen. Per dienst zullen nu 30 gemeenteleden uitgenodigd worden. Deze uitnodiging ontvangt u per e-mail, of als u geen e-mail gebruikt telefonisch. 
We vragen u, zo snel mogelijk af te melden, indien u niet bij de desbetreffende dienst aanwezig kunt zijn. (zodat een ander in uw plaats naar de kerk kan gaan). 
Vooralsnog kunnen de kringen, verenigingen, clubs en catechisatie nog wel doorgaan.


Laten we in deze periode des te meer bidden om Gods leiding, om Zijn Heilige Geest, om Zijn aanwezigheid bij de (ere)diensten. In de kerk en ook thuis met Hem verbonden. 

Namens de kerkenraad,

A. Smit
Scriba