icon login Inloggen

04-02-2021

Verlenging lockdown t/m 15 maart

Gemeente,

Na de aankondiging van de verlenging van de lockdown, in combinatie met de avondklok tot 15 maart, moeten we helaas het kringwerk, de verenigingen en huisbezoeken tot deze datum opschorten.

De catechisatie geven we op 1 maart nog via Teams. Omdat de scholen weer opengaan, zowel in het basis- als voorgezet onderwijs, zijn er op dat vlak versoepelingen mogelijk. Daarom geven we catechese op 15, 22 en 29 maart in Maranatha, met inachtneming van de maatregelen. Mentorcatechese zullen we dan sowieso in Maranatha blijven geven, ongeacht de verlenging van de avondklok. Mocht de avondklok van kracht blijven, dan geven we de oudere groepen catechese via Teams. Op zondag 28 februari start de zondagsschool weer. De clubs zullen over hun wijze van contact hebben rechtstreeks communiceren naar ouders en onze jeugd.

Voor de reguliere erediensten zijn er voor deze periode geen wijzigingen. Wel zal er D.V. 21 maart Heilig Avondmaal gevierd worden. Voor de morgen- of avonddienst kunt u zich aanmelden. We zullen trachten zoveel als mogelijk iedereen die zich aangemeld heeft een plek in de dienst te geven.    

Nog altijd geven de broeders van de diaconie aan dat ze klaar staan en bereid zijn u met uw hulpvragen op praktisch dan wel financieel gebied waar mogelijk te ondersteunen. Schroom niet, spreek hen aan of neem op één of andere wijze contact op met de leden van de diaconie, samen wordt gezocht naar mogelijkheden om aan uw hulpvraag te voldoen.

Allen van harte Gods zegen toegebeden,

Namens de kerkenraad,

 

A. Smit, scriba