icon login Inloggen

18-10-2022

Koorleden gevraagd voor de Volkskerst-zang Vinkeveen 2022

De RK kerk Heilig Hart van Jezus, de Protestantse Gemeente Morgenster en de Hervormde Gemeente Vinkeveen nodigen jullie van harte uit om je op te geven als deelnemer van ons gelegenheidskoor voor volwassenen. De minimumleeftijd is in principe 16 jaar. Met behulp van onder andere dit koor, onder leiding van dirigent Charles de Vree, willen wij luister bijzetten aan de, door de drie kerken samen georganiseerde, Volkskerstzang Vinkeveen 2022. Deze uitvoering wordt gehouden op maandagavond 19 december 2022 om 19.30 uur in de RK kerk. Het doel van die avond is om zoveel mogelijk belangstellenden uit Vinkeveen en omstreken de boodschap van Kerstfeest te laten ervaren en vieren. Als gelegenheidskoor hopen we daarom op een groot aantal toehoorders die avond. Wat zou het fantastisch zijn als u/jij dan uw/jouw muzikale steentje als deelnemer aan dit koor wil(t) bijdragen. Om tot een mooie uitvoering te komen dient er vooraf natuurlijk gerepeteerd te worden.

Deze repetitieavonden zijn gepland op zondag 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december. De aanvangstijd is 20.00 en eindtijd om 21.15 uur. Er wordt geoefend in de kerk van de Ned. Herv. Gemeente Vinkeveen, gevestigd aan de Herenweg 201. De repetities vinden eveneens plaats onder leiding van Charles de Vree. Opgave voor het gelegenheidskoor bij Arthur Burggraaff. Dit kan telefonisch of via de Whatsapp: 06-47067466 of per mail: a.burggraaff@telfort.nl. Graag aanmelden voor 1 november aanstaande, zodat duidelijk is op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Ook met eventuele vragen kunt u bij Arthur terecht. We zien er naar uit om u/jou te mogen begroeten en spreken de wens uit om er met elkaar mooie repetitie avonden en een bijzondere Kerstuitvoering van te maken.

Namens de drie organiserende kerken, een vriendelijke groet van Charles de Vree en Arthur Burggraaff.