icon login Inloggen

30-06-2020

Naar de kerk...

We zijn dankbaar dat vanaf D.V. 1 juli honderd gemeenteleden bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn. Een verruiming, maar vanwege de ruimte in de kerk, toch nog een beperkt aantal.

Van overheidswege is er nog steeds de reserveringsplicht, vandaar dat u zich moet aanmelden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop de erediensten plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres naardekerk@hervormdvinkeveen.nl

Met de aanstaande vakanties in het vooruitzicht is het nodig de procedure iets te wijzigen.

In tegenstelling tot eerdere berichten moet u zich voor elke dienst aanmelden en daarbij aangeven met hoeveel personen u de kerkdienst wilt bezoeken. Het zou fijn zijn als u dit voor de hele kalendermaand doorgeeft. Zonder tegenbericht bent u welkom! U ontvangt dus vanaf heden geen bevestiging meer.

Mochten er geen plaatsen meer beschikbaar zijn dan ontvangt u uiterlijk vrijdag bericht.

Hebt u geen mogelijkheid om te mailen kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba, ouderling Smit,  telefoonnummer 0297-262538, of bij Kyra Smit telefoonnummer 06-11179073.

Op D.V. zondag 19 juli staat de morgendienst in het teken van het doen van openbare geloofsbelijdenis door Mariska, Jasmijn, David en William. In deze dienst willen we ons gastvrij opstellen speciaal voor de familie en vrienden en andere genodigden van de belijdeniscatechisanten. U kunt zich voor deze dienst dus niet aanmelden.

We vragen met nadruk hen die bekende klachten hebben (hoesten, verkoudheid, keelklachten) thuis te blijven. Ook de qua gezondheid kwetsbaren onder ons roepen we op thuis te blijven en via de kerkradio of website mee te luisteren. Tijdens het samenkomen houden we ons aan de bekende voorzorgsmaatregelen en volgen we de instructies van de kosters op.

… maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. (Ef.5:29b). Ook al is het aantal aanwezigen bij de eredienst nog steeds beperkt, we zijn dankbaar dat we ervaren dat de Heere Zijn gemeente onderhoudt, ja, zelfs voedt en koestert.

 

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

 

AnToon Smit